PRIVATLIVSPOLITIK vedr. prøvekørsel

Pedersen & Graversen Automobilforretning ApS

Denne særlig privatlivspolitik er udarbejdet til brug ved prøvekørsler. I tillæg hertil gælder vores sædvanlige privatlivspolitik.

Hvis du ønsker at prøvekøre en af vores salgsbiler, indsamler vi – som dataansvarlig – følgende oplysninger om dig. Oplysningerne udgør persondata.

Formålet med databehandlingen er dels opfyldelse af et lovkrav, når vores prøveskilte udlånes, men også at sikre din identitet frem til afslutning af prøvekørslen.

Vi udarbejder en køreseddel. Du får udleveret en kopi og vi beholder originalen. Vi har pligt til at opbevare oplysningerne i mindst 3 måneder efter prøvekørslen, såfremt den er sket på vores faste prøveskilte. Vi udleverer ikke oplysningerne til andre.

Vi henviser til vores almindelige privatlivspolitik i forhold til vores oplysningspligt i øvrigt, herunder oplysningspligten omkring dine rettigheder til at kræve indsigt, berigtigelse, sletning og til at klage over vores behandling.

SAMTYKKEERKLÆRING

Vi vil gerne have lov til at kontakte dig efter endt prøvekørsel med henblik på evaluering af prøvekørslen samt fremsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale. Dette må og vil vi kun gøre, med dit udtrykkelige samtykke. Hermed forstås en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvilket kan ske ved at rette henvendelse til os enten skriftligt, telefonisk eller fysisk. 

 Ved din underskrift bekræfter du, at du samtykker til det, du nedenfor har afkrydset:

Virksomheden må gerne kontakte mig omkring prøvekørslen med henblik på salg

  Virksomheden må gerne sende mig nyhedsbrev på e-mail

Virksomheden må gerne sende mig markedsføringsmateriale på e-mail. 

Det er ikke et krav for gennemførelse af prøvekørslen eller nogen anden transaktion med os, at du samtykker hverken helt eller delvist til ovenstående.

Dato

Kunde-underskrift: