PRIVATLIVSPOLITIK vedr. LÅNE- og LEJEBILER

Pedersen & Graversen Automobilforretning ApS

Denne særlig privatlivspolitik er udarbejdet til brug ved leje eller lån af vores biler. I tillæg hertil gælder vores sædvanlige privatlivspolitik.

Når du låner eller lejer en bil af os, indsamler vi – som dataansvarlig – følgende oplysninger om dig. Oplysningerne udgør persondata.

Formålet med databehandlingen er dels opfyldelse af et lovkrav, men også at sikre din identitet frem til afslutning af låne/lejeperiode.

Vi udarbejder en køreseddel. Du får udleveret en kopi og vi beholder originalen. Vi har pligt til at opbevare oplysningerne i mindst 5 år efter udlånet. Vi udleverer ikke oplysningerne til andre.

Vi henviser til vores almindelige privatlivspolitik i forhold til vores oplysningspligt i øvrigt, herunder oplysningspligten omkring dine rettigheder til at kræve indsigt, berigtigelse, sletning og til at klage over vores behandling.

SAMTYKKEERKLÆRING

Vi vil gerne have lov til at kontakte dig efter endt kørsel med henblik på fremsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale. Dette må og vil vi kun gøre, med dit udtrykkelige samtykke. Hermed forstås en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvilket kan ske ved at rette henvendelse til os enten skriftligt, telefonisk eller fysisk. 

 Ved din underskrift bekræfter du, at du samtykker til det, du nedenfor har afkrydset:

  Virksomheden må gerne sende mig nyhedsbrev på e-mail

Virksomheden må gerne sende mig markedsføringsmateriale på e-mail. 

Det er ikke et krav for at foretage udlån eller udleje af køretøjet, eller nogen anden transaktion med os, at du samtykker hverken helt eller delvist til ovenstående.

Dato

Kunde-underskrift: